Trygghet

Lås och belysning

Vi är noga med att lås och belysning fungerar. Anmäl genast trasiga lås eller trasig belysning till oss. Kontakta gärna din bovärd för att få tips.

Trivas tillsammans

En annan bra förutsättning för att skapa trygghet i ditt boende är god kontakt med grannarna. För att alla ska trivas i sin lägenhet måste vi visa hänsyn mot och omtanke om varandra. Störs du av grannarna, prata helst med dem först. Hjälper inte det, kontakta din bovärd.